Institute of Information and Communication Technologies Department of Parallel Algorithms
Department of Parallel Algorithms
 
English version

 

 

История

Секция "Паралелни алгоритми" е създадена през 1985 година. Тя е основана като секция "Високопроизводителни системи и алгоритми за паралелна обработка (ВСАПО). Основната идея е била да координира научно-изследователската дейност на учени от Българската академия на науките, български университети и ведомствени институти в областта на компютърните и комуникационните технологии. За кратко време към групата се присъединяват както вече утвърдени учени, така и млади математици и специалисти в областта на компютърните технологии. Така само за една година ВСАПО заема водеща позиция в България в направлението на компютърните технологии. През 1999 ВСАПО се разделя на три части - секция "Паралелни алгоритми", секция "Научни пресмятания" и секция "Високопроизводителни компютърни архитектури".

Секция "Паралелни алгоритми" е била и все още е активен участник в голям брой изследователски и образователни проекти по различни европейски програми - FP5, INCO-COPERNICUS, GO EAST GO WEST и други, както и научни програми на НАТО за сътрудничество между Eвропейския Cъюз и Източна Европа.

Много от учените от секция "Паралелни алгоритми" са били на дългосрочни специализации в САЩ, Великобритания, Дания, Франция, Германия, Италия и др. Служителите на секция "Паралелни алгоритми" са участвали в организирането на редица международни конференции и семинари.

 

 
 
 
 
 
© Секция "Паралелни алгоритми", ИИКТ-БАН.                                                                                                               Webmasters