Institute of Information and Communication Technologies Department of Parallel Algorithms
Department of Parallel Algorithms
 
English version

 

 

Дейности

В секция "Паралелни алгоритми" се провежда научно-изследователска дейност в рамките на различни национални и международни проекти, научни семинари, обучение на дипломанти и докторанти. Секцията участва в организирането на редица престижни научни форуми и домакинства посещения на изявени специалисти и млади учени с цел сътрудничество.

За повече информация вижте "Дейности" от падащото меню вляво.

 

 
 
 
 
 
© Секция "Паралелни алгоритми", ИИКТ-БАН.                                                                                                               Webmasters