Institute of Information and Communication Technologies Department of Parallel Algorithms
Department of Parallel Algorithms
 
English version

 

 

За връзка

 

Секция "Паралелни алгоритми"

Институт по Информационни и Комуникационни Технологии

Българска академия на науките

ул."Академик Георги Бончев", бл. 25A

София 1113, България

Факс: (+359 2) 8707273

Ръководител на секцията: Проф. дтн Иван Димов

Тел.: (+359 2) 9796641

E-mail: ivdimov@bas.bg

 

 
 
 
 
 
© Секция "Паралелни алгоритми", ИИКТ-БАН.                                                                                                               Webmasters