Institute of Information and Communication Technologies Department of Parallel Algorithms
Department of Parallel Algorithms
 
English version

 

 

Сътрудничество

Учените от секция "Паралелни алгоритми" са установили и поддържат редица дългогодишни международни контакти със специалисти в областите, върху които е насочена изследователската им дейност.

 
 
 
 
 
© Секция "Паралелни алгоритми", ИИКТ-БАН.                                                                                                               Webmasters